Praktijkgegevens

Het Huisartsenteam  >  Ketenzorg  >  GGZ
GGZ


Wij proberen patiënten met psychische problemen de best passende zorg door de juiste zorgverlener te bieden. Dit doen we graag door een sluitende zorgketen GGZ te realiseren zodat de patiënt geen schotten ervaart tijdens zijn behandeling. We hebben met de zorgverleners om ons heen afspraken gemaakt om:
 patiënten met psychische problemen een goede behandeling te bieden;
 te verwijzen en terug te verwijzen;
 de zorg op elkaar af te stemmen;
 de patiënt eigen verantwoordelijkheid te laten nemen. 


Samenwerken in een zorgketen
De samenwerking en de organisatie van de keten is beschreven in het ‘Bedrijfsplan Zorgketen GGZ’. Dit bedrijfsplan is gebaseerd op de in 2014 uitgekomen ‘Protocollaire GGZ’ van het NHG en de 4 landelijke productbeschrijvingen voor de GBGGZ. De volgende zorgverleners werken samen binnen de GGZ zorgketen:
  Huisartsen van Het Huisartsenteam
  Praktijkondersteuners-GGZ van Het Huisartsenteam 
    (Basis GGZ)
  Eerstelijns- of GGZ psycholoog (GBGGZ)
  Eerstelijns verslavingsconsulent (GZGGZ)
  Psychiater SGGZ)
  Klinisch psycholoog (SGGZ)


Projectgroep
 Leon Vogels             Manager GGZ | Huisarts
 Ingrid Romme   Programmamanager
 Christel Kronenberg        POH-GGZ


Meer informatie
Neem hiervoor contact op met Ingrid Romme, programmamanager.
T: 076 503 26 58