Praktijkgegevens

Telefonische bereikbaarheid


Praktijk
  De heer W. Rijnders en de heer J. Disseldorp     (076) 501 23 78
  Mevrouw L. Kuijpers en de heer Y. van Uijthoven   (076) 502 21 31
U kunt deze nummers bellen voor afspraken, verwijskaarten, medische vragen e.d. Deze lijnen worden veel gebruikt en kunnen wel eens bezet zijn. U helpt de assistente door de gesprekken kort te houden. Maakt u zo mogelijk gebruik van de vaste opbeltijden zodat de bereikbaarheid voor eenieder beter wordt. Vooral op maandagochtend is het erg druk aan de telefoon. Probeert u dit drukste moment van de week te mijden. Maak indien mogelijk gebruik van alternatieven zoals het antwoordapparaat voor herhaalrecepten, de mogelijkheden via deze website zoals online herhaalrecepten en het online maken van een afspraak.


Spoed (076) 50 33 550
Wanneer er dringend medische hulp nodig is en de praktijklijnen zijn bezet, kunt u gebruik maken van dit spoednummer. Belt u dit nummer alleen voor zeer ernstige dringende gevallen en houdt u de lijn niet langer bezet dan nodig is. Het spoednummer wordt buiten de praktijkuren niet beantwoord!!!


Beltijden
  Recepten, verwijskaarten, formulieren     10.30 - 12.00 uur
  Spreekuur afspraken   8.00 - 10.30 uur
        15.00 - 16.30 uur
  Huisbezoek aanvragen   8.00 - 10.00 uur


Telefonisch spreekuur
Iedere werkdag wordt er door twee huisartsen een telefonisch spreekuur gehouden. Dit spreekuur is bedoeld voor korte vragen en adviezen naast het opvragen van onderzoek uitslagen.
  De heer W. Rijnders en de heer J. Disseldorp
    (076) 50 12 378 
    van 13.00 tot 13.30 uur
  Mevrouw L. Kuijpers en de heer Y. van Uijthoven
    (076) 50 22 131
    van 12.00 tot 12.30 uur

EHBO
Voor spoedeisende zaken verlenen wij eerste hulp. Graag vooraf bellen met de praktijk, zodat we dit kunnen inplannen.


Huisartsenpost Etten-Leur
Voor spoedgevallen die niet tot ná de avond-nachtdienst of het weekend kunnen wachten wordt de waarneming van de praktijk buiten de praktijkuren van 17.00 uur tot 8.00 uur en in de weekenden verzorgd door de Huisartsenpost te Etten-Leur, Schoonhout 215. De huisartsenpost is te bereiken onder nummer (076) 504 04 44.
Het Huisartsenteam Nassaulaan Waarneming
W. Rijnders, J. Disseldorp Spoed: (076) 50 33 550 | Praktijk: (076) 50 12 378 L. Kuijpers, Y. van Uijthoven Spoed: (076) 50 33 550 | Praktijk: (076) 50 22 131
Adres Nassaulaan 7
4872 CW Etten-Leur
Kaart
Huisarts(en) W. Rijnders
J. Disseldorp
Y. van Uijthoven
L. Kuijpers